Palkittu, syksy 2020: Hyvän mielen taitomerkki

Hyvän mielen taitomerkki 

Haaveista toimintaan 

Joitakin vuosia sitten muutama Iittalan yhtenäiskoulun opettaja mietti, että millainen voisi olla Unelma onnesta meidän koulussamme. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässäkin pohdittiin, että millä tavalla voisimme tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Lisäksi halusimme auttaa oppilaita kiinnittämään huomiota ja arvostamaan omia vahvuuksiaan. Unelma onnesta on jokaiselle erilainen. Se on mahdollista tavoittaa, mikäli itse voi hyvin ja on tasapainossa oman elämänsä iloissa ja suruissa. 

Idea Hyvän mielen taitomerkistä alkaa jalostua 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa edellytetään laaja-alaisten taitojen opetusta koulussa. Tärkeä laaja-alaisten taitojen osa on Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Pohdimme, kuinka näitä taitoja vahvistettaisiin koulussamme. Emme löytäneet systemaattista välinettä opetukseen. Kehitimme sen itse! 

Lukuvuonna 2019 – 2020 Iittalan yhtenäiskoulu oli mukana Opetushallituksen Paraskoulu-hankkeessa. Hankkeen peruskysymys oli ”Millainen koulu antaa lapsille ja nuorille parhaat eväät tulevaisuuteen ja auttaa jokaista löytämään omat vahvuutensa?” Näihin kysymyksiin halusimme omassa hankkeessamme etsiä vastauksia.  

Aktiivisten opettajiemme aiemmat pohdinnat aiheesta Unelma onnesta, saivat tukea konkreettisen toiminnan kehittämiseen tästä hankkeesta. Työstimme yhdessä Paraskoulu-hankkeen työntekijöiden Maija Heikkilän ja Linda Kasevan kanssa keinoja opettaa mielenterveystaitoja koulussa. 

Paraskoulu-hankkeen työntekijöiden avulla saimme yhteyden MIELI Suomen Mielenterveys ry:n työntekijöihin asiantuntijakoordinaattori Riikka Nurmeen ja Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisyksikön päällikköön Anniina Pesoseen. Kerroimme heille ideastamme. He kiinnostuivat aiheestamme ja halusivat tulla mukaan kehittämään Hyvän mielen taitomerkin sisältöjä. Aloimme tiiviin yhteistyön syyslukukauden 2019 aikana. MIELI ry perustaa toimintansa tieteellisten tutkimusten tuloksiin. Oman kehittämistyömme kannalta oli merkittävää, että saimme mukaan kansallisesti arvostetun ja tunnetun toimijan. Kehittämistyömme jatkuu vakaana ja aktiivisena. 

Digimerkkijärjestelmä käyttöön myös Hyvän mielen taitomerkin sisältöihin 

Hämeenlinnan kaupungin kouluissa oli jo menestyksekkäästi käytössä Digimerkki tieto- ja viestintätekniikan taitojen opettamiseen ja arviointiin. Huomasimme, että nämä kaksi asiaa, digitaalisuus ja mielenterveys, ovat yhdistettävissä. Arvelimme, että tutun työkalun avulla oppilaiden ja opettajien on helppo lähestyä kehittämäämme sisältöä. Myöhemmin Korona-pandemian myötä Suomessa ja ympäri maailmaa on havaittu mielenterveystaitojen merkitys varsinkin poikkeuksellisissa ja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Olimme ajankohtaisempia kehittämishankkeessamme kuin osasimme aavistaakaan.  

Mikä on Hyvän mielen taitomerkki? 

Hyvän mielen taitomerkki on digitaalinen toimintaympäristö, joka on kehitetty peruskoululaisten mielenterveystaitojen harjaannuttamiseen. Se on tehty yhteistyönä Iittalan yhtenäiskoulun / Hämeenlinnan kaupungin ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Hyvän mielen taitomerkin löytää Hämeenlinnan kaupungin Moodlesta.  

Hyvän mielen taitomerkki koostuu opetussuunnitelman mukaisista mielen hyvinvointiin liittyvistä tiedoista ja taidoista. Tietosisältö on esitelty ikätasoisesti ja esimerkkien avulla. Harjoitukset toteutetaan yksin tai ryhmässä. Sisällöissä on myös kotitehtäviä ja esimerkkejä taitojen harjoitteluun arjen tilanteissa. Kun aihe on käyty läpi ja taitoa harjoiteltu, opettaja antaa oppilaalle luvan merkitä tavoite suoritetuksi.  

Opettaja saa kokonaisuudesta valmista aineistoa opetussuunnitelmaan kirjattujen mielenterveystaitojen tavoitteelliseen opettamiseen. Merkkien sisällöt tukevat mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen omaksumista, itsetuntemusta, ryhmässä toimimista ja mielenterveyden ylläpitämistä arjessa. 

Hyvän mielen taitomerkki on johtamisen väline 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kuvaa yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa seuraavasti: 

“Koko oppilaitosyhteisöä tukeva ehkäisevä yhteisöllinen työ on opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Hyvinvoiva opiskeluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö ovat oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edellytyksiä. 

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulun tai oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, terveyttä, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.” 

Oppilaitostasolla Hyvän mielen taitomerkki on johtamisen väline. Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän tavoite on edistää THL:n kuvaamia tavoitteita koulussa oppilaiden ja henkilökunnan keskuudessa. Tavoitteena on, että mielenterveystaidot ja työhyvinvointi ovat vahvasti toiminnan keskiössä myös työyhteisön tasolla. 

Hyvän mielen taitomerkki on opettamisen ja ohjaamisen väline 

Opettajat, kouluohjaajat ja opiskeluhuollon henkilöstö ovat keskeisessä asemassa mielenterveystaitojen opettamisen lisäksi turvallisen koulu- ja luokkayhteisön luomisessa. Koulun arki tuo lapsen elämään säännöllisyyttä, pysyvyyttä, rutiineja, rajoja ja tuttuja aikuisia. Opettajat voivat luoda toiveikasta ilmapiiriä, jossa iloitaan elämän pienistä asioista. Lämminhenkinen ja tukea antava luokkayhteisö on paras ympäristö niin mielenterveystaitojen oppimiselle kuin pettymysten ja ristiriitojen käsittelyllekin. 

Opettajan kyky ilmaista kullekin oppilaalle hyväksyntää ja kiintymystä katsein, elein ja sanoin rakentaa emotionaalisen turvallisuuden perustaa. Opettaja välittää tunteen siitä, että lapsi on riittävä ja arvokas luokkayhteisön jäsen. Opettaja valaa oppilaaseen uskoa siitä, että tämä osaa ja selviytyy eteen tulevista haasteista. Tällä kaikella on suuri merkitys oppilaan mielenterveydelle nyt ja tulevaisuudessa. 

Mitä olemme jo nyt saavuttaneet? 

Hyvän mielen taitomerkin kehittämisen lähtökohtana oli koulumme opettajien tavoite oppilaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen koulussa. Jo kehittämistyön alkuvaiheessa havahduimme mielenterveystaitojen merkityksestä oppilaiden hyvinvointiin. Jokainen ihminen, lapsi ja aikuinen voi niissä kehittyä. Mielenterveystaitoja siis opitaan. 

Hyvän mielen taitomerkin kehittämistyö sai viime vuonna vauhtia, suuntaa ja sisältöjä yhteistyökumppaneiltamme Paraskoulu-hankkeesta ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n asiantuntijoilta. Hämeenlinnan kaupunki ja MIELI Suomen Mielenterveys ry tekivät sopimuksen yhteistyön jatkamisesta, toiminnan kehittämisestä ja Hyvän mielen taitomerkki -digitaalisen toimintaympäristön jakamisesta suomalaisiin perusasteen kouluihin. Iittalan koulun kehittäjäopettajat saivat siis luotettavan kansallisen toimijan yhteistyökumppanikseen. 

Tänä syksynä toimimme pilottivaiheessa. Sisällöt 1.-2. -luokille, 3.-4. -luokille ja 5.-6. -luokille ovat käytettävissä Hämeenlinnan kaupungin Moodlessa. Keräämme nyt käyttäjäkokemuksia oman koulumme opettajilta ja oppilailta. Välitämme käyttäjäkokemukset MIELI ry:lle taitomerkin kehittämistä varten. 7.-9. -luokkien sisällöt valmistuvat pilotointivaiheeseen alkuvuodesta 2021. 

Hyvän mielen taitomerkki suomalaisten peruskoulujen käyttöön 

Tavoitteenamme on yhteistyössä MIELI ry:n kanssa kehittää Hyvän mielen taitomerkistä työkalu suomalaisiin kouluihin. Taitomerkin avulla opetuksenjärjestäjä voi varmistaa, että mielenterveystaitoja käsitellään oman kuntansa kouluissa. Hyvänmielen taitomerkin avulla opettajan on helppo käsitellä opetussuunnitelman määrittelemiä mielenterveystaitoja ikätasoisesti. Mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyviä teemoja löytyy terveystiedon sisältöjen lisäksi mm. seuraavilta laaja-alaisen osaamisen alueilta L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. 

Useat huolestuttavat uutiset syksyllä 2020 väkivaltatilanteista ja kiusaamisesta suomalaisissa kouluissa on vahvistanut käsitystämme mielenterveystaitojen opettamisen merkityksellisyydestä ja ajankohtaisuudesta. Meille Unelma onnesta on turvallinen, iloinen, hyväksyvä ja suvaitsevainen koulu. Sellaista oppimisympäristöä haluamme olla kehittämässä Hämeenlinnassa. Hyvän mielen taitomerkki on toimintamalli, jota haluamme esitellä myös muille suomalaisille kouluille. 

Iittalan yhtenäiskoulu, Hyvän mielen taitomerkin kehittämisryhmä: 

Kaisa Sihvonen, erityisopettaja (lisätietoja) 

Sanna Manderbacka, luokanopettaja 

Lise Lindberg, erityisopettaja 

Satu Rintala, luokanopettaja 

Kukka Heiskanen, nuorisotyöntekijä 

Siukku Erola, apulaisrehtori (lisätietoja) 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s