Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Syksyn 2021 Fiksua työtä -kehittäjäpalkintojen saajat on valittu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta. Kehittämisteon tulee olla: työntekijälähtöinen, asiakkaiden saamaa palvelua parantava, työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Seminaarin koulun kiusaamisen vastaista työtä tekevä Helppi-tiimi

Valtakunnan tasolla keskustelutti syksyllä 2020 väkivaltaiset tappelut kouluissa sekä koulukiusaaminen. Myös Seminaarin koulussa opettajat, ohjaajat (ja muukin henkilökunta) selvittävät välituntien jälkeen ihan liian usein erimielisyyksiä ja isommat tappelut ovat edenneet rehtoreiden selvittelyihin sekä lastensuojelun Ankkuriin saakka. Oppilaiden ansiokas vertaissovittelu eli verso-toiminta on pyörinyt vuosia, mutta aina tämä ei riitä. Koulussamme toimitaan jyrkästi kiusaamista vastaan. Teemoinamme ovat nollatoleranssi, ennaltaehkäiseminen, varhainen tilanteisiin puuttuminen ja välitön selvittäminen….

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma, Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelman kehittämisen lähtökohtana oli tarve syventää ja tukea varhaiskasvatussuunnitelmien (valtakunnallinen ja paikallinen) mukaista työtä lapsiryhmissä. Varhaiskasvatuslaki (2018) velvoittaa varhaiskasvatusta kansalliseen, kuntatason ja etenkin pedagogisen tason eli lapsiryhmätason arviointiin. Tiimin toiminta- ja kehittämissuunnitelma (Tiimitoke) kehitettiin erityisesti tätä silmällä pitäen luomalla arviointimittarit (”tikkataulut”), jotka rakentuvat Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) varhaiskasvatuksen laatua kuvaaviin suosituksiin…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Pintapelastuspalvelu

Pintapelastuksen kehittämisprojekti sai alkunsa kevään 2021 vuosittaisten harjoitusten yhteydessä. Keskustelimme harjoituksen jälkeen Forssan paloaseman sohvalla pintapelastukseen liittyvistä ongelmista ja etsimme samalla tietoa markkinoilla olevista välineistä. Havaitut ongelmat olivat: Lautta on hidas, sitä on vaikea ohjata, työ on erittäin kuormittavaa, toimintasäde on rajallinen. Työn kuormittavuus aiheuttaa ongelmia erityisesti ikääntyvillä työntekijöillä. Siinä hetkessä syntyi idea sähkömoottorin liittämisestä…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Kuvitetut retkikansiot kommunikaation tukena

Olemme varhaiskasvatuksen integroitu erityisryhmä. Käytämme kuvakommunikaatiota arjen tilanteissa puheen ymmärtämisen ja tuottamisen tukena. Vasun mukaisesti panostamme liikuntaan. Lähiympäristön retkikohteet ovat muodostuneet tärkeiksi koronarajoitusten aikana, eikä kävelemisestä leikkipuistoihin tule kustannuksia. Retkikohteen ja tapahtumien kulun ennakointi ja strukturointi kuvilla on tärkeää kaikille oppijoillemme. Tähän tarpeeseen ideoimme kuvitetut retkikansiot. Jokainen kohde on valokuvattu lasten kanssa. Kunkin kohteen kuvista…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Ipanat iltaparkkiin

Me lapsiperheiden kotipalvelun työntekijät olemme yhdessä kehittäneet uuden, fiksun ja tehokkaan tavan toimia kohderyhmämme hyväksi: ILTAPARKKI! Hämeenlinnalaiset perheet voivat tuoda alle kouluikäiset lapsensa lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden hoidettavaksi iltaparkkiin keskiviikkoisin klo 17.30-19.30. Toiminta on maksutonta. On paljon lapsiperheitä, joilla ei ole minkäänlaisia tukiverkostoja, mutta ei kuitenkaan suoranaisesti tarvetta lapsiperheiden kotipalvelun asiakkuudelle. Useat perheet hyötyisivät satunnaisesta lastenhoitoavusta,…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Terveyspalveluiden aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen prosessin digitalisointia

Aikuisten lääkinnällisen kuntoutuksen prosessissa kulkee paljon tulostettuja asiakirjoja sekä organisaation sisällä, että ulkoisten yhteistyökumppaneiden välillä. Postin toimitus on ajoittain epävarmaa ja hitaus aiheuttaa viivettä toimintaan. Kuntoutustyöryhmän kokoontumisajat ja asiakkaan asioiden eteneminen prosessissa on vain muutaman henkilön tiedossa, mikä lisää yhteydenottoja. Kokouksen pöytäkirjan laatiminen vie aikaa ja on virhealtis, myös sen turvallinen säilyttäminen tuo haasteensa. Kuntoutuksen…

Fiksua työtä, syksy 2021: RuutuPoppoo, arkea rikastuttava etäryhmä

Koronaika on vaikuttanut eniten Vapaaehtoiskeskus Pysäkin ryhmätoimintoihin. Syksyllä 2020 ryhmätoimintojen jäädessä toistamiseen tauolle, Pysäkin työntekijätiimissä lähdimme pohtimaan etänä tapahtuvan ryhmätoiminnan mahdollisuuksia. Työntekijätiimi aloitti jo kesän 2020 aikana testaamaan ensin keskenään erilaisia ryhmätoimintaan soveltuvia sovelluksia. Alkukartoituksen jälkeen yhteydenpitoa etänä testattiin Pysäkin muutamien vapaaehtoisten kanssa. Näin kartoitimme vapaaehtoisten ja ikäihmisten ajatuksia eri vaihtoehdoista. Keräsimme syksyn aikana tietoa…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Kausipolku, syy lähteä liikkeelle ja happihyppelylle

Vapaaehtoiskeskus Pysäkin toimintaan korona-aika vaikutti eniten ikäihmisten ryhmätoimintaan. Syksyllä 2020 ryhmätoimintojen tauon jatkumista ennakoiden, mietimme, miten voisimme tarjota tekemistä koronarajoitukset huomioiden. Ja samalla muistutella ihmisiä Pysäkin olemassa olosta sekä aktivoida ikäihmisiä liikkeelle ja liikkumaan. Syntyi ajatus rastityyppisestä reitistä, jonka voisi kiertää itselleen sopivana aikana yksin tai läheisen/ ystävän kanssa. Marraskuussa 2020 Pysäkin työntekijätiimi lähti ideoimaan…

Palkittu, Fiksua työtä, syksy 2021: Ei osana ongelmaa, vaan osana ratkaisua – yhdessä

Top-yhteistyötiimi (Top=Topparin kehittämä) sai alkunsa, kun havaitsimme työssämme toistuvaa tarvetta tukea murrosikäisen (5.-9.lk) nuoren ja hänen vanhempansa keskinäistä ymmärrystä ja kommunikaatiota. Liian usein vanhempia ja nuoria tavataan erikseen, vaikka haasteet olisi keskinäisessä vuorovaikutuksessa tai ainakin heijastuisivat siihen näkyvästi. Top-yhteistyö tiimi koostuu kuudesta viikottaisesta tapaamisesta, jossa harjoitellaan perheiden tarpeet huomioiden mm. tunnetaitoja, vihanhallintaa ja vuorovaikutustaitoja sekä…