Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Fiksua työtä, kevät 2021: Virtsainkontinenssipotilaan hoitopolku Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa

Virtsankarkailu on arka asia, eikä sen puheeksi ottamien ole helppoa. Se heikentää elämänlaatua ja voi johtaa eristäytymiseen. Se laskee iäkkäillä toiminta- ja liikuntakykyä ja lisää laitoshoitoon joutumisen riskiä. 1 Jäsenistä osallistui koulutukseen aiheesta ja sai siitä alkusysäyksen kehittämiselle. Erikoistumiskoulutuksessa muodostui tämän työn ryhmä. Henkilöstön eri ammattiryhmille tehtiin kysely aiheesta ja esimiehiltä pyydettiin palautetta suunnitelmasta. Työ…

Fiksua työtä, kevät 2021: Lupa innostua asiakaspalveluratkaisuista!

Hämeenlinnan kaupunki kehittää voimakkaasti asiakaspalveluaan ja työn tekemisen tapaa.  Kaupungin strategian keskeisiin arvoihin kuuluu mm Lupa innostua. Meidän työmme puhelinvaihteessa keskittyy asiakaspalveluun puhelimitse.Palvelemme kuntalaisia, sidosryhmiä, vaihteen asiakkuuksia ja kaupungin henkilökuntaa. Asiakaspalvelu on toimintamme keskiössä ja mietimme usein, miten voisimme tehdä työmme vielä paremmin ja tehokkaammin. Olemme vaihteessa kaupungin asiakaspalvelun näköalapaikalla ja tunnistamme mahdolliset pullonkaulat. Saamme…

Fiksua työtä, kevät 2021: Kun tapahtumat peruttiin, ARX kehitti Askarteluhaasteen

Kulttuurikeskus ARX järjestää vuosittain useita tapahtumia perheille. Kun tapahtumat peruttiin loppuvuonna 2020, alkoi ARXilaisten idealinjastolla raksuttaa. Miten voisimme piristää perheitä pandemia-ajan kurjistaessa arkea? Syntyi Askarteluhaaste: maksuton taidetarvikepussi, josta löytyy ohjeet ja tarvikkeet askarteluun kotona. Ensimmäinen Askarteluhaaste toteutettiin joulun alla, toinen maaliskuussa. Jakamista varten avattiin ARXin katutasoon luukku, josta pussit sai turvallisesti hakea. Molempiin haasteisiin varattiin…

Fiksua työtä, kevät 2021: Ambulanssien kaapit kuosiin

Ensihoitopalvelut operoivat Kanta-Hämeessä kolmella eri alueella 20 ambulanssilla. Jokaisella alueella on autojen kaapistoissa ollut pieniä eroavaisuuksia tavaroiden sijoitteluissa. Hoitotarvikelaukut ovat olleet yhtenäisiä jo vuosia. Henkilöstö on esittänyt, että myös autojen kaapistojen sisällöt tulisi yhtenäistää, sillä se lisää työskentelyn tehokkuutta ja helpottaa henkilöstön siirtymistä yksiköiden välillä. Yhtenäistämisellä on suora vaikutus työssä viihtymiseen ja potilasturvallisuuteen. Se myös…

Fiksua työtä, kevät 2021: Virvelin päivätoiminnan kehittäminen epidemian aikana

Virvelin päivätoiminta tarjoaa monipuolista, suunnitelmallista ja ohjattua toimintaa vammaisille henkilöille. Meillä käy noin 50 asiakasta päivittäin ja kirjoilla on sata asiakasta. Työntekijöitä on 22, sekä johtaja ja vastaava ohjaaja. Kaupunki päätti epidemia tilanteen vaikeutuessa sulkea Virvelin päivätoiminnan 7.12 eteenpäin toistaiseksi. Päivätoiminta on tarjonnut 7.12 eteenpäin toimintaa vain kotona asuville henkilöille, joiden vanhemmat käyvät töissä tai…

Fiksua työtä, kevät 2021: Jälkihuollon ryhmä

Lastensuojelun jälkihuollossa asiakkaina on paljon syrjäänvetäytyviä ja yksinäisiä nuoria. Perustimme ryhmän, jonka pyrkimyksenä oli toiminnan kautta koota yhteen osa näistä nuorista. Ryhmäläiset valikoituivat heidän kokemiensa haasteiden perusteella (mm. sosiaalisten tilanteiden jännitys). Ryhmä aloitti 2020. Toteutuneita tapaamisia oli useita, sisältäen monipuolista ja erilaista toimintaa. Tapaamiset loivat sosiaalisia tilanteita niin ryhmän sisällä kuin ns. ulkopuolisten toimijoidenkin kanssa….

Fiksua työtä, kevät 2021: Maksuajan myöntäminen maanvuokralaskuihin

Prosessimuutos, jossa teimme e-lomakkeen, johon saimme asiakkailta tarvittavat tiedot viranomaispäätöstä varten. Samalla saimme lomakkeiden tiedoista excel-taulukon, jonka toimitimme Sarastialle. Prosessi toimi erittäin hyvin. Hakemuksia tuli 105 kpl. Aikasäästö aiempaan toimintatapaan verrattuna 8 pv / v. Lisäksi tämä antoi järjestelmällisyyttä ja selkeyttä prosessiin. Asiakas sai itse esittää hänelle sopivan maksuaikataulun annetussa raamissa. Aiemmin pyynnöt oli käsitelty…

Syksyn 2020 Fiksua työtä – kehittäjäpalkintojen saajat on valittu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta. Kehittämisteon tulee olla: työntekijälähtöinen, asiakkaiden saamaa palvelua parantava, työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen…

Palkittu, syksy 2020: Hyvän mielen taitomerkki

Hyvän mielen taitomerkki  Haaveista toimintaan  Joitakin vuosia sitten muutama Iittalan yhtenäiskoulun opettaja mietti, että millainen voisi olla Unelma onnesta meidän koulussamme. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässäkin pohdittiin, että millä tavalla voisimme tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Lisäksi halusimme auttaa oppilaita kiinnittämään huomiota ja arvostamaan omia vahvuuksiaan. Unelma onnesta on jokaiselle erilainen. Se on mahdollista tavoittaa, mikäli itse voi hyvin ja on tasapainossa oman elämänsä…

Palkittu, syksy 2020: Pelastuslaitoksen uusi kamerajärjestelmä

Pelastuslaitokselle on toteutettu kamerajärjestelmä, jossa ambulansseista ja pelastusyksiköistä saadaan reaaliaikaista kuvaa pelastuslaitoksen johtokeskukseen ja kenttäjohtajien päätelaitteisiin. Eli käytännössä suuressa osassa ajoneuvoja on eteen, sivuille ja taakse kuvaavat kamerat, joiden kuva voidaan ottaa seurantaan esim johtokeskuksen näytöille, joista pystytään seuraamaan useaa kuvaa yhtä aikaa. Järjestelyllä parannetaan johtokeskuksessa työskentelevien tilannetietoisuutta, kun esimerkiksi rakennuspalon laajuutta tai liikenneonnettomuuden tilannetta…