Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Kevään 2021 Fiksua työtä -kehittäjäpalkintojen saajat on valittu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta. Kehittämisteon tulee olla: työntekijälähtöinen, asiakkaiden saamaa palvelua parantava, työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen…

Fiksua työtä, kevät 2021: Teams vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden ylläpitäjänä

Kankaantaan päiväkodin 5-6 –vuotiaiden ryhmässä Otsoilla on yhteistyö perheiden kanssa ollut aina tiivistä päivittäisten keskustelujen, varhaiskasvatussuunnitelma- ja esiopetussuunnitelmakeskustelujen, vanhempainiltojen ja juhlien muodossa. Olemme saaneet vuosien varrella paljon kiitosta perheiltä tiiviistä yhteistyöstä ja koimme ehdottomasti haluavamme jatkaa tätä poikkeusaikanakin. Yhteistyö korona-aikana vaati kuitenkin uuden työvälineen. Keväällä 2020 huoltajia ei voinut pyytää paikan päälle vasu- ja leopskeskusteluihin…

Palkittu, kevät 2021: Kesäpaku pörrää nuorten mestoilla

Kesäpakutoiminta lähti liikkeelle nuorisotyöntekijöiden ideasta tuoda liikkuvaa nuorisotyötä Hämeenlinnaan eri puolelta Suomea kuultujen kokemusten myötä. Hämeenlinna on laaja kaupunki, joten nuorisotyöntekijät halusivat kohdata nuoria heidän omilla alueillaan sekä tarjota juttuseuraa ja toimintaa kesäkaudelle. Kesäpaku liikkuu tilanteen ja tarpeen mukaan sinne missä nuoretkin ovat ja nuoret voivat myös itse kutsua kesäpakun paikalle.  Kesäpakusta löytyy monenlaista pelivälinettä…

Fiksua työtä, kevät 2021: Koronaprosessi tutkimisesta näytteeseen ja jäljitykseen

Covid-19 pandemian alettua maaliskuussa 2020 käynnistimme Hämeenlinnan terveyspalveluiden avosairaanhoidossa koronanäytteenoton, pandemiavastaanoton sekä koronajäljitystoiminnan. Koronanäytteenottomme sai nykyisen toimintatapansa käytännön kokemusten muokkaamana, ja se sijoittuu pääterveysasemalle pandemiavastaanoton yhteyteen. Pandemiavastaanottomme palvelee arkipäivisin noin 2 hoitaja-lääkäri työparin panoksella infektiopotilaita koko Hämeenlinnan alueelta, ja koronanäytteenotto noin 3 näytteenottohoitajana sijoittuu tämän toiminnan oheen. Tila sijaitsee G-rakennuksen alakerrassa, ja potilasvirta ohjautuu ulko-ovelta…

Fiksua työtä, kevät 2021: Takaisin luontoon

Halusimme Seminaarin koululla vastata yhteiseen huoleen siitä, että oppilaat käyttävät liikaa aikaa digitaalisten laitteiden parissa. Neljäsluokkalaiset Hämeenlinnassa saavat iPadit käyttöönsä, minkä takia halusimme varmistaa, etteivät oppilaat unohda yhteyttä luontoon. Globaali luontokasvatus kulkee mukana kaikissa oppiaineissa (OPS L7).  Seminaarin neljänsien luokkien soveltavien valinnaisten aineiden yksi kokonaisuus on ollut tänä vuonna retkeilyyn ja luontoliikuntaan liittyvä. Teimme neljänsille…

Fiksua työtä, kevät 2021: Tunne- ja sosiaalisten taitojen -ryhmä

”Tunnetaitoja sekä sosiaalista taitavuutta lapsille” Perheneuvolan psykologit Pia Riikonen ja Anne Kouhia lähtivät kehittämään lasten vertaistuellista tunne- ja sosiaalisten taitojen ryhmää, koska sille oli tarvetta ja sen ajateltiin palvelevan useampia asiakkaita samanaikaisesti. Ensimmäinen ryhmä pidettiin Hämeenlinnan perheneuvolassa syksyllä 2019. Tällä hetkellä meneillään on 9-11-vuotiaiden tyttöjen ryhmä. Tunteet ovat iso osa elämää ja on tärkeää oppia…

Palkittu, kevät 2021: Psykiatrisen ryhmäkuntoutuksen jaksomalli

Syksyllä 2020 aloimme pohtia ratkaisuja palvelun kehittämiseksi Psykiatrisen ryhmäkuntoutuksen toiminnassa. Kehittämisen tavoitteena oli pitkäkestoisten ryhmien muuntaminen asiakastarpeita paremmin vastaaviksi jaksomuotoisiksi ryhmätoimintamalleiksi sekä asiakkaiden yhdenvartaisuuden ja palvelun parantaminen. Tavoitteena oli vahvistaa ryhmätoiminnan kuntouttavaa näkökulmaa sekä tukea asiakkaan yksilöllistä kuntoutumistavoitetta.     Ohjaajien näkökulmasta tavoitteena oli tuottaa selkeä toimintamalli erilaisten ryhmien toiminnoista sekä sisällöistä, jolloin työntekijöitä aiemmin kuormittanut…

Palkittu, kevät 2021: Virtsainkontinenssipotilaan hoitopolku Hämeenlinnan perusterveydenhuollossa

Virtsankarkailu on arka asia, eikä sen puheeksi ottamien ole helppoa. Se heikentää elämänlaatua ja voi johtaa eristäytymiseen. Se laskee iäkkäillä toiminta- ja liikuntakykyä ja lisää laitoshoitoon joutumisen riskiä. 1 Jäsenistä osallistui koulutukseen aiheesta ja sai siitä alkusysäyksen kehittämiselle. Erikoistumiskoulutuksessa muodostui tämän työn ryhmä. Henkilöstön eri ammattiryhmille tehtiin kysely aiheesta ja esimiehiltä pyydettiin palautetta suunnitelmasta. Työ…

Fiksua työtä, kevät 2021: Lupa innostua asiakaspalveluratkaisuista!

Hämeenlinnan kaupunki kehittää voimakkaasti asiakaspalveluaan ja työn tekemisen tapaa.  Kaupungin strategian keskeisiin arvoihin kuuluu mm Lupa innostua. Meidän työmme puhelinvaihteessa keskittyy asiakaspalveluun puhelimitse.Palvelemme kuntalaisia, sidosryhmiä, vaihteen asiakkuuksia ja kaupungin henkilökuntaa. Asiakaspalvelu on toimintamme keskiössä ja mietimme usein, miten voisimme tehdä työmme vielä paremmin ja tehokkaammin. Olemme vaihteessa kaupungin asiakaspalvelun näköalapaikalla ja tunnistamme mahdolliset pullonkaulat. Saamme…

Palkittu, kevät 2021: Kun tapahtumat peruttiin, ARX kehitti askarteluhaasteen

Kulttuurikeskus ARX järjestää vuosittain useita tapahtumia perheille. Kun tapahtumat peruttiin loppuvuonna 2020, alkoi ARXilaisten idealinjastolla raksuttaa. Miten voisimme piristää perheitä pandemia-ajan kurjistaessa arkea? Syntyi askarteluhaaste: maksuton taidetarvikepussi, josta löytyy ohjeet ja tarvikkeet askarteluun kotona. Ensimmäinen askarteluhaaste toteutettiin joulun alla, toinen maaliskuussa. Jakamista varten avattiin ARXin katutasoon luukku, josta pussit sai turvallisesti hakea. Molempiin haasteisiin varattiin…