Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Fiksua työtä, kevät 2020: Kotoutumisen aarrekartta -ryhmä

Pakolaisten vastaanotossa heräsi loppuvuodesta 2019 keskustelu pakolaistaustaisista naisista. Maahanmuuton tilastot ja keskustelut kertovat, että etenkin kotona lapsia hoitavien naisten kotoutumisessa on haasteita, koska he eivät pysty täysin osallistumaan kotouttavaan koulutukseen ja arki keskittyy usein lasten asioihin. Myös tiimimme oli huomannut tarpeita näiden naisten oman kotoutumisen tukemiseksi. Huomasimme myös, että muutamien työntekijöidemme kiinnostuksena ovat toiminnalliset menetelmät….

Fiksua työtä, kevät 2020: Maahanmuuttajan palvelupolku varhaiskasvatuksessa

Idea sai alkunsa, koska maahanmuuttajalasten päivähoitohakemukset tulivat liian myöhään (haettava 4kk ennen hoidon alkua) ja perheille oli epäselvää, mitä tapahtuu päivähoitohakemuksen jättämisen jälkeen. Päivähoitopaikan haussa maahanmuuttajia neuvovat maahanmuutto-info, pakolaisten vastaanotto, neuvola, sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus, päiväkoti tai kolmannelta sektorilta Setlementti. Päiväkotiin tuli maahanmuuttajalapsia vähin taustatiedoin ja tiedonkulussa eri yksiköiden välillä oli ongelmia. Kehittäjien palvelumuotoiluopinnot innostivat…

Fiksua työtä, kevät 2020: Työn uudelleen järjestäminen oikomishoidossa

Niin kuin muuallakin maassamme, oikomishoitoon on pitkät jonot myös Hämeenlinnassa. Viime syksynä aloitin oikomishoidon erikoishammaslääkärinä osapäiväisessä (40%) virassa Hämeenlinnan terveyskeskuksessa ja sain hammashoitajakseni Minna Latvanteen  Hammashoitaja Minna Latvanne on monitaitoinen ja luotettava osaaja, jolla on laaja tietotaito ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa (karies yms) hammashoidossa sekä myös oikomishoidossa. Hän on tehnyt monipuolista ja usein itsenäistä työtä Lammin…

Fiksua työtä, kevät 2020: Toimintakykyarvio pitkäaikaishoitoa tarvitseville

Mistä idea sai alkunsa? Idea sai alkunsa kaupungin tarpeesta saada luotettava, yhdenmukainen ja kokonaisvaltainen toimintakykyarvio pitkäaikaispaikalle ohjautumassa oleville asiakkaille. Arvion avulla asiakkaat ohjautuvat juuri heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Mitä ja miksi on tehty? Arviointijaksot alkoivat kesällä 2015 ja yrityksien ja erehdysten kautta arviointijaksoista on kehitetty toimiva, pysyvä malli. Asiakkaan arviointikonsepti luotiin omatoimisesti ilman valmiita ohjeita…

Fiksua työtä, kevät 2020: Laajennettu ikärakenne -toimintamalli

Ongelmasta onnistumiseen Haemme Liivuoren päiväkodin koko henkilökunnalle kehittäjäpalkintoa. Olemme kehittäneet päiväkotimme toimitaan niin, että kylien ikäjakauma on 1-5 –vuotta aiemman 1-2 ja 3-5-vuoden sijaan. Esiopetus on erikseen. Toimintamallimme kehittäminen lähti joulukuussa 2018 kysymyksestä, mitä teemme, sillä kaikki uudet sijoitettavat lapset ovat alle 3-v. ja päiväkodin pienten kylä on täynnä? Aluksi kysymystä mietti molemmat päiväkodin johtajat…

Fiksua työtä, kevät 2020: Luovuutta edistävä yhteissuunnittelu

Haemme Fiksua työtä -kehittämispalkintoa Seminaarin koulun 3.vuosiluokan opettajien tiimille heidän erinomaisen esimerkillisestä yhteissuunnittelutyöstään. Juuri tähän hetkeen tiimin tekemä työ on luova ja oivallinen esimerkki siitä, että yhteissuunnittelu ei vaadi palavereja tai muuta fyysistä läheisyyttä vaan jokainen voi osallistua yhteissuunnitteluun täysipainoisesti mistä vain ja itselleen parhaiten sopivalla hetkellä. Idea yhteissuunnittelusta Google Driven avulla sai alkunsa tarpeesta…

Fiksua työtä, kevät 2020: Itsesäätäjät -ryhmä

”Kuka säätää ketä?” Varhaisen tuen perhetyöntekijät Kaisa Jokinen ja Minna Niskanen saivat idean lähteä kehittämään vertaistuellista ryhmää vanhemmille, joiden lapsilla on itsesäätelyhaasteita. Itsesäätely tarkoittaa kykyä suhteuttaa omia tunteita, käyttäytymistä ja ajattelua ympäristön vaatimuksiin. Lapsen itsesäätelykyky vahvistuu vuorovaikutuksen ja aikuisen antaman mallin kautta, ja yksi kasvatuksen tärkeistä tehtävistä on säätelyn opettaminen. Itsesäätelyhaasteet näkyvät asiakaskunnassamme lisääntyvässä määrin…