Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Syksyn 2020 Fiksua työtä – kehittäjäpalkintojen saajat on valittu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta. Kehittämisteon tulee olla: työntekijälähtöinen, asiakkaiden saamaa palvelua parantava, työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen…

Palkittu, syksy 2020: Hyvän mielen taitomerkki

Hyvän mielen taitomerkki  Haaveista toimintaan  Joitakin vuosia sitten muutama Iittalan yhtenäiskoulun opettaja mietti, että millainen voisi olla Unelma onnesta meidän koulussamme. Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässäkin pohdittiin, että millä tavalla voisimme tukea koko kouluyhteisön hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Lisäksi halusimme auttaa oppilaita kiinnittämään huomiota ja arvostamaan omia vahvuuksiaan. Unelma onnesta on jokaiselle erilainen. Se on mahdollista tavoittaa, mikäli itse voi hyvin ja on tasapainossa oman elämänsä…

Palkittu, syksy 2020: Pelastuslaitoksen uusi kamerajärjestelmä

Pelastuslaitokselle on toteutettu kamerajärjestelmä, jossa ambulansseista ja pelastusyksiköistä saadaan reaaliaikaista kuvaa pelastuslaitoksen johtokeskukseen ja kenttäjohtajien päätelaitteisiin. Eli käytännössä suuressa osassa ajoneuvoja on eteen, sivuille ja taakse kuvaavat kamerat, joiden kuva voidaan ottaa seurantaan esim johtokeskuksen näytöille, joista pystytään seuraamaan useaa kuvaa yhtä aikaa. Järjestelyllä parannetaan johtokeskuksessa työskentelevien tilannetietoisuutta, kun esimerkiksi rakennuspalon laajuutta tai liikenneonnettomuuden tilannetta…

Palkittu, syksy 2020: STOP AND THINK – interventio pojille 2020

Mistä idea sai alkunsa? Mitä ja miksi on tehty? Idea poikien interventioryhmästä sai alkunsa lastensuojelun avohuollon Loisto tiimissä keväällä 2020. Idea syntyi tämän hetkisistä ilmiöistä nuorten keskuudessa. Havahduimme siihen, että tiimimme asiakkaina on paljon nuoria poikia, joilla on ongelmia koulunkäynnissä, päihdekokeiluja, näpistelyä, ilkivaltaa, väkivaltaista käyttäytymistä, omaehtoisuutta ja rajojen kokeilua. Havahduimme siihen, että samojen poikien nimet…

Fiksua työtä, syksy 2020: Lähisuhde- ja perheväkivaltatyön palveluketjun kehittäminen Hämeenlinnassa

Hyvin pian Covid-19-epidemian alettua havaittiin sekä sosiaalipäivystyksessä että poliisissa perheväkivaltatehtävien määrän kasvua. Samalla havahduttiin siihen, että nykyinen toimintamalli väkivaltaa kohdanneiden auttamisessa vaatisi selkiyttämistä. Väkivalta ilmiönä on liittynyt työhömme sekä nykyisissä työrooleissamme että aiemmin tehdessämme itse asiakastyötä. Lisäksi olemme kouluttaneet väkivaltatyöhön liittyen kaupungin henkilökuntaa jo usean vuoden ajan seudullisen avainkouluttajaverkoston kanssa.  Tämän kaiken kautta olemme huomanneet,…

Fiksua työtä, syksy 2020: Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistyö: etäryhmät ja Kuntoudu kotoa käsin -toiminta

Sosiaalisen tuen palvelut / Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus Kuntouttavaa työtoimintaa on aiemmin toteutettu perinteisesti kasvotusten työtoimintapaikoilla, joko yksilöittäin tai ryhmissä. Kevät 2020 oli poikkeuksellinen myös kuntouttavan työtoiminnan arjessa, kun korona-pandemian alettua kuntouttavan työtoiminnan yksiköt suljettiin maaliskuussa. Huoli asiakkaiden tilanteesta ja muuttuneesta uudenlaisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta vauhditti uusien toimintamuotojen ja osallistumismahdollisuuksien kehittämistä kuntouttavassa työtoiminnassa. Hämeenlinnan kaupungin…

Palkittu, syksy 2020: Ensihoidon oppimisalusta – Moodle

Osaamisen kehittämistä on pitkäjänteisesti kehitetty ensihoidossa, eräänlaisen lähtötilanteen ollessa, vuosia sitten esimiesten vetämät ”sunnuntaikoulutukset” ja säännölliset tentit. Tästä opiskelua on haluttu kehittää monimuotoisemmaksi, sekä osaamisen varmentamiseen liittyvän suoritettuihin opintoihin, erillisten tenttien sijaan. Ensihoidon osaamisen kehittämisestä vastaavat ovat suunnitelleet ja rakentaneet opintokokonaisuuksia, joiden järkevä jakaminen ja arviointi sekä seuranta on onnistunut Moodle-alustan avulla. Moodle-ympäristö itsessään on…

Palkittu, syksy 2020: O.N.N.I eli Oma Näkemykseni Näihin Ilmiöihin -menetelmä

Mistä idea sai alkunsa Olimme menossa kotikäynnille perheeseen, jonka kanssa piti keskustella huostaanottoprosessin aloittamisesta sekä käydä läpi sitä, millaisia perusteita asialle on. Kehitimme nopeasti ennen palaveria tämän menetelmän sen konkretisoimiseksi, mistä asioissa olemme perheen kanssa yhtä mieltä ja mistä eri mieltä. Sitten vain sakset ja laminointikone käyttöön ja menoksi…Lastensuojelussa tulee usein vastaan tilanteita, joissa työntekijät…

Fiksua työtä, syksy 2020: Äitien voimaryhmä

Äitien voimaryhmä sai alkunsa asiakkaittemme tarpeista. Työssämme varhaisen tuen perhetyössä on tullut vastaan äitejä, jotka ovat olleet arjessaan kuormittuneita. Mietimme, mikä tukisi heitä parhaiten pitkällä aikavälillä. Monilla perheillä on vain vähän verkostoja ja äideillä on kovat vaatimustasot itselleen. Elämä on hektistä ja pysähtymiselle ei aina ole arjessa riittävästi aikaa ja mahdollisuutta. Äitien voimaryhmä on tarkoitettu…

Päivä Tuulina vanhustenhoidon ytimessä

Sain hypätä Vuolahden Tuulin saappaisiin vanhustenhoidon ytimeen 13.3.2020. Tuuli johti tuolloin palveluyksikön esimiehenä mm. Voutilan päivätoimintaa ja Impivaaran tehostetun palveluasumisen yksikköä. Päivä alkoi Voutilakeskuksen siivouksen laatukävelyllä. Odotin tätä minulle täysin uutta kävelyn muotoa innolla, mutta harmikseni tilaisuus muuttuikin laatuistunnoksi. Juuri alkaneen koronakriisin myötä kaikki ei-välttämätön kulkeminen ikäihmisten asunnoissa ja osastoilla oli nyt kielletty. Kyseessä oli…