Mistä on kyse?

Tämä sivusto esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita, onnistumistarinoita ja blogitekstejä. Arjen innovaatiot osallistuvat kaupungin Fiksua työtä – kehittäjäpalkintoon. Mikä on kehittäjäpalkinto? Kehittäjäpalkintoa on uudistettu. Hyväksi todetut kriteerit ovat säilyneet, mutta kehittäjäpalkinnon nimeä on tuunattu ja hakemista sekä näkyvyyttä parannettu.  Kannustamme koko henkilöstöä arjen innovaatioihin -löytämään uusia, fiksuja ja tehokkaita tapoja toimia meidän asiakkaiden…

Muutokset työssä: ketteriä kokeiluja ja positiivisia asenteita

Kiitos teille mahtavasta yhteistyöstä ja mahtavista ihmisistä. Tämä kiitos kuuluu henkilöstötorille – kaupungin uudelle toimintamallille, mikä mahdollisti nopean toiminnan, henkilöstön ketterät siirrot ja mahtavien mahdollisuuksien tarjoamisen. Koronakriisin alettua Hämeenlinnan kaupungille perustettiin henkilöstötori, jonka kautta eri toimialat saivat lainata kaupungin työntekijöitä. Meillä Hämeenlinnan kaupungin työllisyyspalveluissa tuli tarve saada lisää henkilöstöä ottamaan yhteyttä pitempään työttömänä olleisiin kuntalaisiin,…

Fiksua työtä, syksy 2020: Hämeenlinnan lähiretkiopas

https://www.hameenlinna.fi/wp-content/uploads/2020/03/Lahiretkiopas2020.pdf Retkioppaan tekeminen ideana lähti jo 2019 syksyllä. Ajatuksena oli madaltaa lapsiryhmien kanssa toimivien tahojen (varhaiskasvatus ja koulut) kynnystä lähteä luontoon lasten kanssa.  Joukkoliikenne tuli mukaan ajatuksena kun ensimmäisiä poliittisia päätöksiä tuli siitä, että bussiliikenne olisi ilmaista koulu- ja varhaiskasvatusryhmille arkipäivisin.  Näin ajatus siitä, että ilman omaa autoa tai tilausbussia pääsee myös hienoihin päiväretkikohteisiin, jotka…

Fiksua työtä, syksy 2020: Maastomittaus 2000-luvun alussa

Näky on ollut tuttu esimerkiksi erilaisilla rakennustyömailla, mutta mitä mittaaminen on nykyään? Maastomittaustoimintaan liittyvä tekniikka on kehittynyt paljon viimevuosikymmeninä ja robotiikan yleistyminen on mahdollistanut uudenlaisia mittaustapoja. Esimerkiksi vielä 1990-luvulla mittaryhmän kokoonpano on ollut 2-3 henkeä kunnallisissa mittauksissa. Kahden hengen mittaryhmät ovat vielä yleisiä kuntatyössä. Tähän Hämeenlinnan kaupunki on tehnyt muutoksen, jossa ryhmän kokoonpanoa on pienennetty…

Fiksua työtä, syksy 2020: Remontoidun paloaseman viihtyvyyden ja toiminnallisuuden lisääminen

Hämeenlinnan pelastusasema oli remontissa noin 1,5 vuotta. Tänä aikana 2-vuoro on esimerkillisesti kehittänyt sekä väistötilojen että uuden aseman toimivuutta omilla toimillaan sekä innovaatioillaan tekemällä asennustöitä ja sisustamalla asemaa. 2-työvuoro on tehnyt heille kuulumatonta työtä asioiden eteen oma-aloitteellisesti ja innokkaasti ja tehnyt tätä ilolla ja hyvällä  asenteella. Remontti antoi kuoret ja tekniikan asemalle mutta työvuorot ja erityisesti…

Kevään 2020 Fiksua työtä -kehittäjäpalkintojen saajat on valittu

Hämeenlinnan kaupunki jakaa vuosittain kehittäjäpalkintoja, joiden tarkoituksena on palkita henkilöstöä ryhminä ja yksilöinä innovaatioista, hyvin tehdystä työstä, arjen työtä rikastuttavista ja kustannustehokkaista uusista ideoista sekä erityisesti yhdessä toteutetusta hyvästä palvelusta. Kehittämisteon tulee olla: työntekijälähtöinen, asiakkaiden saamaa palvelua parantava, työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen…

Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennus motivoi pysyvään elämäntaparemonttiin

Hyvinvointi. Mitä se on? Mistä asioista se koostuu? Miten sitä ylläpidetään? Nämä asiat eivät ole koskaan olleet minulle epäselviä, mutta keskellä hektistä arkea niihin ei välttämättä tule kiinnittäneeksi huomiota. Oma hyvinvointi ja jaksaminen on kiireessä helppo unohtaa. Viime vuonna joulukuussa sain sähköpostin, jossa kerrottiin, että olin tullut valituksi Toivu Työssä Liikkuen -hyvinvointivalmennukseen. Aiemmin syksyllä olin…

Fiksua työtä, syksy 2020: Kotoutumisen aarrekartta -ryhmä

Pakolaisten vastaanotossa heräsi loppuvuodesta 2019 keskustelu pakolaistaustaisista naisista. Maahanmuuton tilastot ja keskustelut kertovat, että etenkin kotona lapsia hoitavien naisten kotoutumisessa on haasteita, koska he eivät pysty täysin osallistumaan kotouttavaan koulutukseen ja arki keskittyy usein lasten asioihin. Myös tiimimme oli huomannut tarpeita näiden naisten oman kotoutumisen tukemiseksi. Huomasimme myös, että muutamien työntekijöidemme kiinnostuksena ovat toiminnalliset menetelmät….

Palkittu, kevät 2020: Maahanmuuttajan palvelupolku varhaiskasvatuksessa

Idea sai alkunsa, koska maahanmuuttajalasten päivähoitohakemukset tulivat liian myöhään (haettava 4kk ennen hoidon alkua) ja perheille oli epäselvää, mitä tapahtuu päivähoitohakemuksen jättämisen jälkeen. Päivähoitopaikan haussa maahanmuuttajia neuvovat maahanmuutto-info, pakolaisten vastaanotto, neuvola, sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluohjaus, päiväkoti tai kolmannelta sektorilta Setlementti. Päiväkotiin tuli maahanmuuttajalapsia vähin taustatiedoin ja tiedonkulussa eri yksiköiden välillä oli ongelmia. Kehittäjien palvelumuotoiluopinnot innostivat…

Palkittu, kevät 2020: Työn uudelleen järjestäminen oikomishoidossa

Niin kuin muuallakin maassamme, oikomishoitoon on pitkät jonot myös Hämeenlinnassa. Viime syksynä aloitin oikomishoidon erikoishammaslääkärinä osapäiväisessä (40%) virassa Hämeenlinnan terveyskeskuksessa ja sain hammashoitajakseni Minna Latvanteen  Hammashoitaja Minna Latvanne on monitaitoinen ja luotettava osaaja, jolla on laaja tietotaito ennaltaehkäisevässä ja korjaavassa (karies yms) hammashoidossa sekä myös oikomishoidossa. Hän on tehnyt monipuolista ja usein itsenäistä työtä Lammin…

Palkittu, kevät 2020: Toimintakykyarvio pitkäaikaishoitoa tarvitseville

Mistä idea sai alkunsa? Idea sai alkunsa kaupungin tarpeesta saada luotettava, yhdenmukainen ja kokonaisvaltainen toimintakykyarvio pitkäaikaispaikalle ohjautumassa oleville asiakkaille. Arvion avulla asiakkaat ohjautuvat juuri heille tarkoituksenmukaisimman palvelun piiriin. Mitä ja miksi on tehty? Arviointijaksot alkoivat kesällä 2015 ja yrityksien ja erehdysten kautta arviointijaksoista on kehitetty toimiva, pysyvä malli. Asiakkaan arviointikonsepti luotiin omatoimisesti ilman valmiita ohjeita…